Trung Quốc Xi lanh thủy lực PTFE MWR Vòng đeo hướng dẫn RYT Loại con dấu dầu cho máy đào

Xi lanh thủy lực PTFE MWR Vòng đeo hướng dẫn RYT Loại con dấu dầu cho máy đào

Tên sản phẩm: Đeo nhẫn RYT
Lòng khoan dung: +/- 0,01 mm đến +/- 3,05 mm
Hardnessfunction gtElInit() {var lib = new google.translate.TranslateService();lib.translatePage('en: 90-95 Bờ A
Trung Quốc Vòng đeo WR cơ khí cho xi lanh thủy lực

Vòng đeo WR cơ khí cho xi lanh thủy lực

Tên sản phẩm: Đeo nhẫn
Vật chất: 12RS
tốc độ làm việc: ≤15m / s
1